Besplatno slikanje u iznosu do 1000 photos

Photo album sa 100 slika dimenzija 8x11

Besplatno DVD Photo Slideshow  background muzikom po vasoj zelji

Photo paketi:

  • 1 Camera  10 DVD Slide show 150 Photos Besplatno
  • 1 Memory card sa svim slikama